Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco ommodo consequat.

Monday to Friday: 9-20
Saturday to Sunday: closed

  /  Warunki użytkowania

Szanowny Kliencie,

Zapraszamy na nową stronę Piombini!

Oferta i sprzedaż produktów na naszej stronie internetowej („https://piombini.it”) są regulowane przez niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

Produkty zakupione na stronie internetowej www.piombini.it są sprzedawane bezpośrednio przez The Sun Srl (zwaną dalej www.piombini.it).

Informacje o firmie:

The Sun Srl

Siedziba: Viale del Lavoro 35/B 37135 Werona

Poświadczony adres e-mail: thesunsrl@pec.it

 

Należy pamiętać, że użytkownik ma prawo żądać i otrzymywać wsparcie od The Sun Srl w zakresie zamówień złożonych online, zwrotów, informacji o dostawie. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z The Sun Srl za pośrednictwem naszego Działu Obsługi Klienta pod następującym numerem telefonu. tel. +39 045 4729071 – piombini@piombini.it operator skontaktuje się z Tobą mailowo lub telefonicznie po wypełnieniu wszystkich pól na naszej stronie. strona internetowa http://www.piombini.it w zakładce KONTAKT

Im więcej informacji podasz w swoim zapytaniu, tym szybciej i sprawniej będziemy mogli się z Tobą skontaktować, aby zaoferować Ci lepszą obsługę. Sun Srl skontaktuje się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Niektóre informacje o zamówieniach złożonych online i statusie dostawy są dostępne w osobistym profilu użytkownika po zalogowaniu się za pomocą danych uwierzytelniających rejestrację zakupu www.piombini.it (e-mail i hasło). Wszystkie komunikaty będą wysyłane na Twój zarejestrowany adres e-mail z naszego Portalu Internetowego.

Przedmiotem niniejszych Ogólnych Warunków jest zakup produktów i usług, dokonywany zdalnie za pośrednictwem sieci telematycznej na stronie www.piombini.it należącej do The Sun Srl z siedzibą Viale del Lavoro 35/B 37135 Werona – Włochy. Każda transakcja zakupu podlega przepisom dekretu legislacyjnego nr. 185/99 i w zakresie ochrony poufności będzie podlegać regulacjom zawartym w ustawie nr. 675/96 wraz z późniejszymi zmianami.

1. Nasza polityka handlowa

1.1 Produkty The Sun Srl w naszym katalogu internetowym www.piombini.it i świadczone w nim usługi handlowe są dostępne zarówno dla użytkowników końcowych zdefiniowanych przez prawo jako „Konsumenci”, jak i dla podmiotów fizycznych/prawnych prowadzących działalność z rejestracją VAT. Oferty produktów oraz ich ceny są ważne tak długo, jak długo są one widoczne i możliwe do kupienia na stronie piombini.pl oraz do wyczerpania zapasów.

1.2 „Konsument” oznacza, w rozumieniu art. 18 kodeksu konsumenckiego, osoba fizyczna działająca w celach niezwiązanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową.

1.3 The Sun Srl zastrzega sobie prawo do nieprzetwarzania zamówień, które nie są zgodne z polityką handlową The Sun Srl.

1.4 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują wyłącznie oferowanie, przekazywanie i przyjmowanie zamówień dotyczących produktów na stronie internetowej piombini.it między użytkownikami portalu a samą spółką The Sun Srl skierowaną do osób, które osiągnęły pełnoletność (18 lat).

1.4.1 Niniejsze ogólne warunki sprzedaży regulują wyłącznie oferowanie, przekazywanie i przyjmowanie zamówień dotyczących produktów prezentowanych na stronie internetowej www.piombini.it między użytkownikami portalu piombini.it a samą spółką The Sun Srl skierowaną do osób, które osiągnęły pełnoletność (18 lat).

1.5 Ogólne warunki sprzedaży nie regulują świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez osoby trzecie korzystające z bezpośrednich linków do strony piombini.it za pośrednictwem banerów lub innych linków/odsyłaczy hipertekstowych. Przed wysłaniem zamówień i zakupem produktów i usług od tych osób trzecich sugerujemy sprawdzenie ogólnych warunków sprzedaży i korzystania z usług tych osób trzecich, ponieważ piombini.it nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za świadczenie usług obiecanych przez osoby trzecie lub za realizację transakcji e-commerce pomiędzy użytkownikami piombini.it a osobami trzecimi.

2. Jak zawrzeć umowę z The Sun Srl na piombini.it

2.1 Aby złożyć zamówienie na zakup jednego lub więcej produktów w witrynie piombini.it, należy wypełnić wszystkie strony w koszyku i przesłać drogą elektroniczną do The Sun Srl stronę ze wszystkimi danymi osobowymi i danymi zakupu, postępując zgodnie z instrukcjami, które można znaleźć po dodaniu produktu do koszyka i zarejestrowaniu się w celu zakupu.

2.2 Strona zamówienia zawiera link do niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, a także zawiera informacje o głównych cechach każdego zamówionego produktu i jego cenie (z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków), rodzaju płatności użytej do zakupu, warunkach dostawy produktów, wkładach wymaganych do dostawy i transportu, a także odniesienia do ogólnych warunków zwrotu produktów zakupionych online.

2.3 Zamówienie uznaje się za złożone, gdy The Sun Srl otrzyma propozycję zamówienia drogą elektroniczną, a informacje dotyczące zamówienia zostaną wstępnie zweryfikowane jako prawidłowe.

2.4 Przed złożeniem propozycji zamówienia na zakup wybranych produktów online do The Sun Srl, użytkownik zostanie poproszony o uważne przeczytanie ogólnych warunków regulujących sprzedaż i zakup, wydrukowanie ich kopii za pomocą opcji drukowania oraz zapisanie lub zażądanie kopii do użytku osobistego.

2.5 Propozycja zamówienia będzie przechowywana w naszych bazach danych przez czas niezbędny do realizacji Twojego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostęp do zamówienia można uzyskać klikając na sekcję o nazwie „KONTO” lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Ponadto kopia zapisów komputerowych związanych z zawarciem umowy będzie przechowywana przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy prawa cywilnego i podatkowego.

2.6 Przed złożeniem zamówienia użytkownik zostanie poproszony o zidentyfikowanie i poprawienie wszelkich błędów, które mogły wystąpić podczas wypełniania pól.

2.7 Zamówienia składane do The Sun Srl muszą być składane w języku włoskim.

2.8 Po zarejestrowaniu zamówienia przez The Sun Srl zostanie ono przetworzone tak szybko, jak to możliwe.

2.9 Sun Srl może nie przyjąć i nie przetworzyć zamówienia użytkownika, jeśli nie ma wystarczającej gwarancji wypłacalności płatności, jeśli zamówienia są niekompletne lub nieprawidłowe, lub jeśli produkty nie są już dostępne. W powyższych przypadkach poinformujemy użytkownika pocztą elektroniczną, że umowa nie została zrealizowana i że spółka The Sun Srl nie potwierdziła zamówienia, podając przyczyny. Oprócz dostarczonych informacji, The Sun Srl nie jest w stanie podać bardziej precyzyjnych wskazówek dotyczących dostępności produktów; dlatego po przeanalizowaniu zamówienia powiadomimy użytkownika pocztą elektroniczną, jeśli którykolwiek z zamówionych produktów nie będzie dostępny.

Bez uszczerbku dla postanowień Ogólnych warunków rozumie się, że przedmiotem niniejszego zamówienia są podzielne usługi sprzedaży, odrębne i dla kilku jednostek gospodarczych, tyle ile zamówionych produktów, co zostało wyraźnie uzgodnione między Klientem a The Sun Srl wraz z przekazaniem samego zamówienia i jego przyjęciem; w związku z tym, w przypadku gdy realizacja zamówienia przez The Sun Srl jest ograniczona do niektórych z zamówionych produktów z powodu niedostępności niektórych z nich lub z innych uzasadnionych przyczyn niezależnych od The Sun Srl, składając niniejsze zamówienie, Kupujący deklaruje zainteresowanie i wyraża zgodę na częściową realizację zamówienia w odniesieniu do pozostałych produktów, co nie może zostać odrzucone przez Kupującego, ani nie może dać Kupującemu prawa do odwołania zamówienia. W przypadku, gdy The Sun Srl nie jest w stanie przyjąć zamówienia otrzymanego od Klienta w całości, co skutkuje częściowym przyjęciem zamówienia w odniesieniu do dostępnych produktów, każde skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przewidzianego w Art. 8 niniejszych Ogólnych Warunków odbywa się bez obciążania Klienta kosztami transportu.

2.10 Użytkownik jest świadomy, że składając zamówienie w The Sun Srl akceptuje bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach sprzedaży niniejszej umowy z The Sun Srl i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z postanowień zawartych w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, prosimy nie wysyłać zamówienia na zakup produktów na piombini.it.

2.11 Przesyłając zamówienie do The Sun Srl, użytkownik wyraża zgodę i akceptuje niniejsze ogólne warunki sprzedaży, a także dalsze warunki zawarte na stronie piombini.it również za pośrednictwem linków, w tym ogólne warunki użytkowania, Politykę prywatności i warunki odstąpienia od umowy.

2.12 Po potwierdzeniu zamówienia online, The Sun Srl prześle klientowi na piśmie lub pocztą elektroniczną, której treść musi być przechowywana na trwałym nośniku, kopię potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zawierającą podsumowanie z informacjami na temat zamówienia (ogólne warunki sprzedaży, główne cechy zakupionych produktów, szczegółowe informacje na temat ceny, warunków płatności, istnienia prawa do odstąpienia od umowy, terminu i sposobu zwrotu produktów, opłaty transportowej pobieranej od klienta, adresu geograficznego, na który należy składać wszelkie reklamacje, oraz informacje o istniejących gwarancjach handlowych i usługach pomocy).

2.13 Przesyłając zamówienie do The Sun Srl, użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktury wystawionej do celów podatkowych w formacie elektronicznym.

3. Gwarancje na produkty i oznaczenia cenowe

3.1 Na stronie www.piombini.it oferujemy do sprzedaży produkty wytworzone i zakupione przez The Sun Srl poprzez staranny dobór surowców itp.

3.2 Produkty sprzedawane przez The Sun Srl mają jakość, która nigdy nie jest niższa niż standard rynku referencyjnego.

3.3 Główne cechy produktów są wskazane na stronie internetowej produktu na piombini.it. Produkty oferowane do sprzedaży na piombini.it mogą nie odpowiadać dokładnie rzeczywistości pod względem obrazu i koloru ze względu na używaną przeglądarkę lub typ monitora. Zdjęcia mogą mieć charakter wyłącznie ilustracyjny. Parametry techniczne produktu, zatwierdzenia i deklaracje bezpieczeństwa produktu marki Piombini i każdego innego produktu sprzedawanego za pośrednictwem Witryny są wskazane na etykiecie lub w opakowaniu lub w instrukcji użytkowania samego produktu i mogą być określone w całości lub we fragmencie w samej Witrynie, aby towarzyszyć ilustracji Produktu.

3.4 Cena produktów jest wyrażona w euro i zawiera podatek VAT, a także wszystkie obowiązujące podatki i cła. Ceny mogą ulec zmianie. Sprawdź ostateczną cenę sprzedaży przed wysłaniem propozycji zamówienia.

3.5 Zamówienia złożone z witryny w kraju innym niż kraj, do którego towary mają zostać dostarczone, lub na adresy, na które The Sun Srl nie może dostarczyć towarów (np. P.O. BOX. lub terytoria/obszary/obszary wyłączone z obszaru celnego UE), zostaną automatycznie anulowane.

3.6 Wszystkie produkty są dostarczane z dołączoną etykietą/etykietą identyfikacyjną lub zapieczętowane taśmą uszczelniającą. W przypadku chęci zwrotu zakupionego produktu nie należy usuwać plomb lub taśmy zakupionych produktów ani etykiety/etykiety. W żaden sposób nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje lub dane oraz wszelkie techniczne lub inne nieścisłości dostarczone przez osoby trzecie, które mogą być zawarte na stronie piombini.pl lub wskazane w produktach.

3.7 Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu/refundacji
1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 52 i nast. D. LGS. 206/2005 i nast.
Konsument ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym on (lub jego upoważniony przedstawiciel) fizycznie wszedł w posiadanie produktu. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do zakupów dokonanych z numerem VAT.
2. Zgodnie z art. 59 D. LGS. 206/2005 i ss.mm., prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone, gdy Konsument kupuje towary wykonane na zamówienie lub niestandardowe.
3. Sun srl jest uprawniona do wstrzymania zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania produktu, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a). 56 D. LGS. 206/2005 i nast.
4. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z prawa do zwrotu produktów zakupionych na stronie piombini.it, przypominamy, że The Sun Srl ma prawo nie przyjąć zwróconych produktów, które zostały zmienione w stosunku do ich pierwotnego stanu lub zostały uszkodzone (np. bez tabliczki znamionowej lub plomby gwarancyjnej, z taśmą samoprzylepną, która nie jest nienaruszona we wszystkich jej częściach).
6. Konsument zobowiązuje się do zwrotu produktu będącego przedmiotem odstąpienia od umowy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformował Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Regulaminu. 57 D. LGS. 206/2005 i nast.
Koszty zwrotu produktu podlegającego odstąpieniu od umowy ponosi konsument.

3.7.1 Jak dokonać zwrotu:
Skontaktuj się z obsługą klienta za pośrednictwem strony piombini@piombini.it, podając numer zamówienia złożonego na stronie internetowej. W celu ulepszenia naszych usług prosimy o podanie przyczyny zwrotu.
Istnieje możliwość zwrotu produktu w zamian za bon zakupowy o takiej samej wartości lub bezpośredni zwrot pieniędzy.
Zwracane produkty naruszone lub nienaruszone nie będą refundowane.
Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient, a zwrotowi podlega jedynie kwota, na jaką opiewał przedmiot.

3.8 Wszystkie produkty objęte są gwarancją na wady zgodności, o okresie obowiązywania nie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, ograniczonym do terytorium Włoch, Państwa Watykańskiego i Republiki San Marino („Prawna Gwarancja Zgodności Towarów Konsumenckich”) przewidzianym w tytule III, rozdziale I Kodeksu Konsumenckiego (art. 128 i następne).

Gwarancja, która jest udzielana na czas wskazany powyżej i na określonym terytorium, ma zastosowanie do produktu wykazującego wadę zgodności, pod warunkiem, że sam produkt jest używany prawidłowo, zgodnie z jego przeznaczeniem i z tym, co zostało określone w dokumentacji technicznej lub załączonej instrukcji obsługi i/lub zgłoszone w warunkach użytkowania wskazanych na stronie internetowej piombini.it. Gwarancja ta udzielana jest wyłącznie klientom będącym Konsumentami. W przypadku wystąpienia wady zgodności, na nasz koszt przywrócimy zgodność produktu poprzez naprawę/wymianę lub obniżenie ceny, z zastrzeżeniem rozwiązania umowy w razie potrzeby.

Usługa gwarancyjna jest świadczona po okazaniu faktury zakupu, tylko jeśli na dowodzie dostawy znajduje się adnotacja o przyjęciu towaru z zastrzeżeniem.

Zastrzegamy sobie prawo do wymiany produktu (według naszego uznania również na produkt o lepszych parametrach) lub do rozwiązania umowy sprzedaży ze zwrotem pełnej zapłaconej kwoty i wszelkich dalszych kosztów w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe przywrócenie lub wymiana Produktu w ramach gwarancji.

Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w naprawach lub wymianach.

W przypadkach, w których produkt musi zostać zwrócony w celu skorzystania z gwarancji, produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich swoich częściach (wraz z opakowaniem oraz wszelką dokumentacją i wyposażeniem dodatkowym: instrukcje obsługi itp.)

Gwarantujemy przestrzeganie norm jakościowych dla naszych produktów wyłącznie do momentu dostawy. Wykluczona jest nasza odpowiedzialność wynikająca z niewłaściwego użytkowania produktów po dostawie.

4. Płatności

Płatności za zakupione produkty oraz odpowiednie koszty wysyłki klient dokonuje po złożeniu potwierdzenia zamówienia przy użyciu jednej z dostępnych kart kredytowych wskazanych online lub z góry przelewem bankowym lub za pobraniem.

– Płatność za pomocą kont PayPal i kart kredytowych

Za pośrednictwem PayPal, światowego lidera w dziedzinie bezpiecznych płatności internetowych, akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe i płatności z konta PayPal. Konto Pay Pal lub karta kredytowa jest najwygodniejszą, najtańszą metodą płatności, a także jest przez nas polecana w celu skrócenia czasu realizacji zamówienia. Transakcja odbywa się online za pośrednictwem bezpiecznych systemów PayPal i Amazon Pay, a informacje o karcie kredytowej nie są przechowywane w naszym systemie komputerowym. Dane zamówienia są przesyłane zaszyfrowane zgodnie z SSL (Secur Socket Layer) bezpośrednio na serwery PayPal i Amazon Pay, które gwarantują bezpieczeństwo transmisji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Płatność przelewem

Płatności można dokonać przelewem bankowym z góry, który należy przesłać e-mailem: payment@piombini.it podanym w raporcie zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po otrzymaniu, stwierdzeniu i pobraniu płatności przez system bankowy.

4.1 Zapłata cen produktów i związanych z nimi opłat za transport musi być dokonana przy użyciu jednej z procedur wskazanych podczas zakupu online.

4.2 W przypadku płatności kartą debetową/kredytową wszystkie istotne dane (np. numer karty lub data ważności) będą obsługiwane bezpośrednio przez PAYPAL lub Amazon Pay na bezpiecznym serwerze, który świadczy usługi płatności elektronicznych, bez dostępu osób trzecich. Dane te nie będą wykorzystywane bezpośrednio przez The Sun Srl. Przeprowadzimy całą procedurę obsługi płatności zawsze za pośrednictwem tego samego dostawcy usług płatniczych: w ten sposób dokonasz zakupu lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z wykonaniem prawa do odstąpienia od umowy lub w przypadkach zgłoszonych przez organy bezpieczeństwa publicznego jako możliwe oszustwo. Cena za zakup produktów oraz odpowiednie koszty dostawy, wskazane w potwierdzeniu zamówienia, zostaną pobrane z Twojej karty kredytowej/debetowej w momencie wysyłki zakupionych produktów.

4.3 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będzie możliwe obciążenie należnej kwoty, proces sprzedaży zostanie automatycznie anulowany, a sprzedaż zakończona. Zostaniesz o tym poinformowany automatycznym e-mailem.

5. Kupony rabatowe w sieci (jeśli są dostępne)

5.1 Kupony internetowe piombini.pl są osobistymi punktami, które umożliwiają skorzystanie ze zniżki na zakup w piombini.pl.

5.2 Pole, w którym należy wpisać kod rabatowy piombini.it, jest wyświetlane na pierwszej stronie koszyka: po umieszczeniu produktów w koszyku i ustawieniu kodu elektronicznego należy nacisnąć przycisk potwierdzenia, aby wyświetlić nową sumę zakupów.

5.3 Ograniczenia w korzystaniu z bonów internetowych: Bon można wykorzystać tylko raz, z wyjątkiem zwrotów (zgodnie z punktem 5.4 bon nigdy nie może zostać wymieniony na pieniądze; nie można wykorzystać więcej niż jednego bonu na jedno zamówienie, chyba że w samym bonie zaznaczono inaczej; bon można wykorzystać tylko na przedmioty o wartości większej niż sam bon; bon nie może być wykorzystany na niektóre przedmioty wyprzedażowe jako unikalne próbki lub na sprzedaż w celach charytatywnych;

5.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś zadowolony ze swojego zamówienia na piombini.pl, możesz zwrócić przedmiot, do którego zastosowałeś kupon internetowy, postępując zgodnie ze standardową procedurą zwrotu, opisaną w sekcji Zwroty. Po przyjęciu zwrotu odpowiedni kod kuponu zostanie przywrócony do pierwotnej wartości. Różnica w cenie pomiędzy bonem wartościowym a zakupionym przedmiotem zostanie w pełni zwrócona, zgodnie ze standardową procedurą zwrotu.

6. Transport i dostawa produktów

6.1 Użytkownik będzie mógł otrzymać produkty zakupione online na stronie piombini.it średnio około 15 dni roboczych po otrzymaniu wiadomości e-mail potwierdzającej, że przesyłka została powierzona kurierowi. W przypadku niektórych obszarów geograficznych i w wyjątkowych przypadkach realizacja usługi może trwać nieco dłużej. Wszystkie zamówienia złożone w dni wolne od pracy przygotowywane są w następnym dniu roboczym. Na przykład: zamówienie złożone w sobotę jest przygotowywane w poniedziałek. Dostawa standardowa nie obejmuje soboty i niedzieli jako dni dostawy.

6.2 Godziny i dni dostawy: od poniedziałku do piątku (dni robocze), w godzinach od 8:30 do 18:00 .

Standardowa dostawa nie obejmuje niedzieli jako dnia dostawy.

Opłata za dostawę: Opłaty za dostawę wymagane przez The Sun Srl mogą się różnić w zależności od rozmiaru wybranych produktów i adresu dostawy wskazanego w potwierdzeniu zamówienia. Zawsze jednak są one wyraźnie zaznaczone w koszyku podczas zakupu. Promocje na darmową dostawę mogą dotyczyć niektórych produktów. W takich przypadkach zostanie on wskazany w koszyku jako potwierdzenie zakupów online.

6.3 Uprzejmie prosimy o sprawdzenie kilku ważnych warunków dostawy na wybrany adres:

– Znak wywoławczy na dzwonku do drzwi/domofonie musi być zgodny z tym, który jest na dostawie.

– Domofon/dzwonek musi być uruchomiony.

– Numer domu i adres wysyłkowy podany w zamówieniu muszą być poprawne i widoczne.

– Mieszkanie musi być łatwo dostępne bez mechanicznych środków elewacji.

– Prosimy o upewnienie się, że numer telefonu komórkowego został wprowadzony prawidłowo podczas składania zamówienia, tak aby Dział Obsługi Klienta The Sun Srl mógł się z Tobą skontaktować.

– Kurier nie świadczy usług dostawy na terytoria/obszary/obszary wyłączone z obszaru celnego UE.

Dostawy są realizowane tylko i wyłącznie na terytorium kraju oraz, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie i nie zostało to zaakceptowane przez The Sun Srl, również za granicą.

Zwrot wszelkich płatności dokonanych z góry i otrzymanych przez The Sun Srl nie może być żądany w przypadku opóźnień lub niedostarczenia wynikających z problemów z przewoźnikiem. Jeśli towary zostaną wysłane w dniu poprzedzającym uzgodnioną z klientem datę dostawy, ale towary nie zostaną dostarczone (lub zostaną dostarczone z opóźnieniem) z powodu niedociągnięć ze strony przewoźników, klient będzie nadal zobowiązany do zapłaty pozostałej części zamówienia, ponieważ to sam klient poprosił i upoważnił The Sun Srl do zorganizowania transportu.

Przed odebraniem produktu klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie jest nienaruszone, nie uszkodzone i nie zawilgocone oraz z całkowicie nienaruszoną taśmą (bez rozdarć i nacięć).

6.4 W momencie dostawy przez Firmę Transportową, Klient powinien upewnić się, że paczki są nieuszkodzone i nie zawilgocone, w przeciwnym razie odnotuje to na dowodzie dostawy Firmy Transportowej. Wszelkie reklamacje i/lub roszczenia o odszkodowanie za braki i/lub szkody powstałe w wyniku transportu należy kierować tylko i wyłącznie do firmy transportowej, która dostarczyła towar.

7. Obsługa klienta

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji lub zapytania piombini.it możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, wypełniając formularz dostępny po kliknięciu TUTAJ. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź strefę obsługi klienta.

8. Zwrot towarów i prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Użytkownik może zwrócić produkty zakupione na piombini.it bez kary i bez podawania przyczyny, w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od otrzymania produktów zakupionych na piombini.it

8.2 Aby zwrócić produkty, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod adresem tel. +39 045 4729071 lub e-mail: customercare@piombini.it przed wysłaniem paczki zwrotnej do The Sun Srl.

8.3 Użytkownik musi zwrócić produkty do The Sun Srl, kontaktując się z nami i zwracając towary przewoźnikowi w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty otrzymania produktów.

8.4 Prawo do odstąpienia od umowy – oprócz przestrzegania warunków i procedur opisanych w punktach 8.1, 8.2 i 8.3 powyżej – uznaje się za prawidłowo wykonane po pełnym spełnieniu następujących warunków: wniosek o zwrot online musi zostać prawidłowo wypełniony i wysłany; produkty muszą zostać zwrócone w stanie nieuszkodzonym, wraz z akcesoriami, w oryginalnym opakowaniu; zwracane produkty muszą zostać odesłane do The Sun Srl w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych od daty dostawy na adres wskazany użytkownikowi przez Operatorów Obsługi Klienta. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a) zakup zapieczętowanych produktów w opakowaniach, które zostały zwrócone z nieuszczelnionym opakowaniem;

b) produkty, które nie są zasadniczo nienaruszone lub wykazują uszkodzenia, zniekształcenia, pogorszenie jakości i/lub wszelkiego rodzaju zmiany;

(c) produkty umyte lub uszkodzone w inny sposób;

(d) towary, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu;

(e) towary wykonane na miarę/spersonalizowane lub zmodyfikowane;

8.5 W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszym punkcie, The Sun Srl zwróci pełną kwotę zwróconych produktów pomniejszoną o koszty transportu, które ponosi klient/kupujący.

8.6 W przypadku, gdy zwrot nie jest zgodny z ogólnymi warunkami określonymi w punkcie 7 niniejszych ogólnych warunków sprzedaży, użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kwot już zapłaconych na rzecz The Sun Srl; użytkownik będzie jednak uprawniony, na swój koszt, do otrzymania produktów w stanie, w jakim zostały zwrócone do The Sun Srl. Jeśli użytkownik nie chce otrzymać produktów w stanie, w jakim zostały zwrócone do The Sun Srl, The Sun Srl ma prawo zatrzymać produkty i wszelkie otrzymane kwoty.

9. Terminy i procedury zwrotu kosztów

9.1 Po zwróceniu produktów The Sun Srl sprawdzi zgodność produktów zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 8 powyżej. Gdy The Sun Srl będzie w stanie potwierdzić, że warunki te zostały spełnione, wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zwróconych produktów.

9.2 Niezależnie od rodzaju płatności użytej do zakupu, procedura zwrotu zostanie przeprowadzona w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu poinformowania The Sun Srl o decyzji użytkownika o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, po sprawdzeniu, czy została ona wykonana prawidłowo i czy zwrócone produkty zostały faktycznie otrzymane.

9.3 Jeżeli odbiorcą produktów wskazanych w zamówieniu jest inna osoba niż osoba, która dokonała płatności za takie produkty, kwota zapłacona za zwrócone produkty zostanie zwrócona przez The Sun Srl osobie, która dokonała płatności.

9.4 The Sun Srl wybrała wyspecjalizowane firmy kurierskie jako przewoźników produktów zakupionych online na piombini.it Użytkownik może zwrócić produkty do The Sun Srl, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta za pośrednictwem numeru l. tel. +39 045 4729071 lub e-mail: customercare@piombini.it

9.5 Jeśli użytkownik zdecyduje się zwrócić produkty do The Sun Srl, The Sun Srl nie ponosi odpowiedzialności za koszty transportu ani za utratę lub uszkodzenie produktów.

10. Poufność

10.1 Informacje o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, znajdziesz klikając na Politykę prywatności

10.2 Zalecamy, abyś przeczytał, jeśli jeszcze tego nie zrobił, nasze ogólne warunki użytkowania, które zawierają również ważne informacje o tym, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi oraz o systemach ochrony i bezpieczeństwa na piombini.it.

10.3 Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki ochrony prywatności, można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres customercare@piombini.it 10.4 Użytkownik musi strzec z najwyższą starannością i zachować poufność otrzymanych danych identyfikacyjnych, aby zapobiec dostępowi do piombini.it przez nieupoważnione osoby trzecie. W związku z tym będziesz odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie Twojego userid/username i hasła przez nieupoważnione osoby trzecie oraz za wszelkie szkody wyrządzone piombini.it i/lub osobom trzecim w wyniku nieprzestrzegania przez Ciebie powyższego. Zobowiązujesz się do natychmiastowego i w każdym przypadku pisemnego powiadomienia nas o każdym nieuprawnionym użyciu Twoich identyfikatorów przez osoby trzecie i zabezpieczysz nas przed wszelkimi szkodami wynikającymi z takiego nadużycia.

10.5 Znak towarowy Piombini, jak również wszystkie graficzne i niegraficzne znaki towarowe, obrazy i ilustracje obecne na stronie www.piombini.it są i pozostają wyłączną własnością The Sun Srl lub ich odpowiednich właścicieli. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub zablokowania od administratora danych, na podstawie art. 13 dekretu ustawodawczego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. „Kodeks ochrony danych osobowych”.

11. Prawo właściwe i ochrona praw

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu włoskiemu, a w szczególności włoskiemu dekretowi legislacyjnemu z dnia 6 września 2005 r. nr 206 w sprawie umów zawieranych na odległość oraz włoskiemu dekretowi legislacyjnemu z dnia 9 kwietnia 2003 r. nr 70 w zakresie aspektów związanych z handlem elektronicznym. Zgodnie z art. 140 i 141 Kodeksu Konsumenckiego masz prawo do działania w celu ochrony swoich interesów za pośrednictwem stowarzyszenia konsumenckiego lub do wszczęcia próby pozasądowego rozwiązywania sporów. Alternatywnie, masz prawo do wszczęcia zwykłego postępowania sądowego w celu rozstrzygnięcia sporów wynikających z interpretacji, realizacji i ważności niniejszych Ogólnych Warunków.

12. Korekty i aktualizacje

Ogólne warunki mogą być aktualizowane w celu dostosowania do nowych przepisów prawa i regulacji lub z innych powodów. Nowe ogólne warunki sprzedaży obowiązują od daty publikacji na stronie piombini.it.

 

 

0
    0
    Il tuo carrello
    Il tuo carrello è vuotoTorna al negozio